Shopping Cart

No products in the cart.

Plantae's Story

Plantae ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ทางธุรกิจทางการเกษตรของผู้ก่อตั้ง เป้าหมายหลักคือการสร้างธุรกิจที่เอาใจใส่และสามารถช่วยชีวิตสัตว์ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น เราเชื่อว่าสามารถทำได้ดีที่สุดผ่านโซลูชัน "จากพืช" หลังจากประสบความสำเร็จในการใช้งาน SVBiotech และ Corofield แล้ว Plantae ก็เป็นแบรนด์ที่สาม ผลิตภัณฑ์ของ Plantae เป็นผลิตภัณฑ์จากพืช 100% และเหมาะสำหรับทุกคน รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ Plantae คือรสชาติที่ไร้ที่ติด้วยการสร้างแบรนด์ที่สร้างสรรค์และสามารถผสมผสานเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์

เราไม่ได้แค่ให้อาหาร แต่เรารักษา “ชีวิต”

เราทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น ดูดี และมีความรับผิดชอบ คุณค่าของเราคือหลีกเลี่ยงการแพ้โดยใช้ส่วนผสมจากพืชเท่านั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารที่ดีขึ้นด้วยการออกแบบที่สะดวกและชาญฉลาดสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล รับผิดชอบต่อโลก สัตว์ และมนุษย์ และบูรณาการนวัตกรรมด้วยการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากพืชที่ใช้งานได้จริงและโปร่งใส