Plant-based Lifestyle Community

Lack of Protein

เมื่อร่างกายขาดโปรตีน เริ่มต้นกินอย่างไร...ถึงสุขภาพดี?

ในแต่ละวันโปรตีนที่เรากิน จะไม่เก็บสะสมไว้ เหมือนอย่างคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ไม่เพียงเท่านั้น ร่างกายยังจะมีการสลายและขับโปรตีนในรูปแบบต่างๆ อย่างการหลุดร่วงของเส้นผม การหลุดลอกของเซลล์ผิวหนัง การกำจัดฮอร์โมนหรือสารภูมิคุ้มกันที่หมดหน้าที่ จนถึงการหลุดลอกของเซลล์อวัยวะภายใน โดยมีอัตราการสลายโปรตีนและสร้างทดแทนกัน ร้อยละ 0.3-0.4 ของปริมาณโปรตีนที่มีอยู่แต่ละทุกวัน หากร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารเพียงพอ กรดอะมิโนที่ได้จากอาหาร จะนำไปสู่การสร้างโปรตีนที่ร่างกายต้องการ เพื่อการเจริญเติบโต และสร้างโปรตีนทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไป ตรงกันข้ามการได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอ ย่อมส่งผลทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช้าลง และเจ็บป่วยง่ายขึ้น    สัญญาณเตือนเมื่อร่างกายได้รับโปรตีนน้อยเกินไป เช็กลิสต์เบื้องต้นเมื่อรู้สึกว่าร่างกายเริ่มขาดโปรตีน จากการศึกษาโดยวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ในสหรัฐอเมริกาอย่าง Annals of New York Academy...

เจาะลึกโปรตีนพืช แหล่งอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่มาแรง

เจาะลึกโปรตีนพืช แหล่งอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่มาแรง

          เทรนด์การบริโภคอาหารในปัจจุบัน ผู้คนกำลังมุ่งตระหนักในเรื่องสุขภาพ การรับประทานอย่างชาญฉลาด มองไปยังคุณค่าทางโภชนาการ รู้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ รวมเรื่องหลักสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น           ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาบริโภคอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก โดยเฉพาะ ‘โปรตีนจากพืช’ (Plant-based protein) จากพืชที่ให้โปรตีนสูง และมากด้วยคุณค่าทางสารอาหาร           มีตัวเลขคาดการณ์ว่า กลุ่มผู้บริโภคโปรตีนจากพืช...

โปรตีนจากพืช VS โปรตีนจากสัตว์ เปรียบเทียบสองแหล่งโปรตีนที่แตกต่างกัน เลือกแบบไหน เหมาะกับใคร

โปรตีนจากพืช VS โปรตีนจากสัตว์ เปรียบเทียบสองแหล่งโปรตีนที่แตกต่างกัน เลือกแบบไหน เหมาะกับใคร

          ปกติแล้วเราควรได้พลังงานจากโปรตีน เทียบกับพลังงานที่ควรได้รับทั้งหมด อยู่ระหว่างร้อยละ 10-15 ต่อวัน โดยรับสารอาหารโปรตีนได้จาก 2 แหล่งใหญ่ คือ โปรตีนจากสัตว์ และโปรตีนจากพืช  การที่จะได้รับโปรตีนคุณภาพดี มีกรดอะมิโนครบถ้วน สามารถได้รับจากหลากหลายแหล่งในสัดส่วนเท่าๆ กัน เพราะโปรตีนจากอาหารแต่ละชนิดมีคุณภาพแตกต่างกัน            จากข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยกรมอนามัย ระบุว่า แหล่งของอาหารโปรตีนได้จากปลา...

โปรตีนพืช ทางเลือกกับการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

โปรตีนพืช ทางเลือกกับการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

เมื่อเราเจ็บป่วย ร่างกายของเราต้องการพลังงาน และสารอาหารเพิ่มขึ้น อาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมในฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ความรู้ในการกินอาหารจะช่วยให้ผู้ป่วย สามารถมีร่างกายที่พร้อมรักษาได้ต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งโปรตีนเป็นสารอาหารหลักที่สำคัญต่อทุกคน รวมถึงผู้ป่วยมะเร็ง ไขข้อกังวลของโปรตีนกับมะเร็ง มีความเข้าใจกันว่า เซลล์มะเร็งกินโปรตีน หรือกินโปรตีนจะไปเร่งมะเร็ง จึงมีหลายคนงดโปรตีน ซึ่งปกติแล้วเซลล์มะเร็งจะหลั่งสารที่ทำให้มีการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายเพิ่มขึ้น โปรตีนจึงถูกดึงจากกล้ามเนื้อ ออกมาเผาผลาญ ทำให้มีต้องการสารอาหาร โดยเฉพาะโปรตีนมากกว่าคนทั่วไป แต่การงดอาหารประเภทโปรตีนจะส่งผลเสียมากกว่า ร่างกายจะสลายกล้ามเนื้อเพื่อให้ได้พลังงานทดแทน ส่งผลให้กล้ามเนื้อลีบ น้ำหนักตัวลด และเกิดภาวะขาดสารอาหารในที่สุด เพราะถึงแม้งดกินโปรตีน กล้ามเนื้อจะสลายอยู่ดี ตามกลไกร่างกาย และอาการของมะเร็ง...

โปรตีนกินตอนไหน?

โปรตีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับในแต่ละวัน เพราะเป็นองค์ประกอบหลักของทุกเซลล์ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อ กระดูก เนื้อเยื่อ และผิวหนัง โดยทาง กรมอนามัย แนะนำให้คนไทยบริโภคโปรตีนปริมาณ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เฉลี่ยแล้วชายอายุ 16 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 60 กรัม/วัน ส่วนผู้หญิง 16 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 52 กรัม/วัน หากใครต้องการทานโปรตีน เพื่อประโยชน์ต่อการเพิ่มกล้ามเนื้อ American College of...

ช่วงลีน...กินโปรตีนเท่าไหร่?

      ช่วงลีนหุ่น ลดไขมันส่วนเกิน เพื่อให้ได้มาซึ่งเรือนร่างที่กระชับ การลดน้ำหนักและไขมันส่วนเกินได้นั้น ก็ต้องลดมวลไขมันเป็นหลัก       แต่ขณะที่ลดน้ำหนัก ร่างกายของเราจะเกิดการเผาผลาญ ทั้งไขมันส่วนเกิน พลังงาน น้ำ และกล้ามเนื้อ ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งมวลกล้ามเนื้อนี่แหละเป็นตัวแปรสำคัญ และเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้มากๆ เพราะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเผาผลาญพลังงาน และไขมันส่วนเกินออกไป       การลีนให้ตรงจุดจึงต้องชดเชยกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปให้กลับมา โดยอาหารนั้นมีส่วนอย่างมากที่จะทำให้เราเติมเต็มกล้ามเนื้อ จึงต้องให้ความใส่ใจในการบริโภคอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะสารอาหารประเภทโปรตีน       เนื่องจาก โปรตีนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเผาผลาญพลังงาน อาจเรียกได้ว่าโปรตีนก็คือตัวเร่งการเผาผลาญให้กับเรา...